Tęgie głowy i portfele na pomoc służbie zdrowia

Wyróżnieni połączyli misję prawnika niosącego pomoc potrzebującym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdy trzeba zadziałać na rzecz lokalnej społeczności w kryzysie, dzieląc się tym, co się posiada.

Wojciech Tumidalski

Pomysłów było wiele. Kancelarie podejmowały decyzje o zakupie respiratorów, innego cennego sprzętu medycznego, wspierały zbiórki organizowane przez lokalne placówki ochrony zdrowia, lub po prostu służyły wsparciem prawnym medykom. Wszystkie formy i metody pomocy tym, którzy znaleźli się na pierwszej linii walki z koronawirusem, zasługują na uznanie. Kapituła redakcyjna postanowiła wyróżnić 15 kancelarii, których działalność zrobiła na oceniających największe wrażenie.

Jesteśmy razem. Pomagamy

Udział kancelarii prawniczych był widoczny w jednej z największych w Polsce akcji pomocowych skierowanych do służby zdrowia. Spektakularne wrażenie robi akcja „Jesteśmy razem. Pomagamy”, w ramach której wartość pomocy przekroczyła już 50 milionów zł. Akcja ma na celu zorganizowanie natychmiastowej pomocy dla tych, którzy znajdowali się na pierwszym froncie walki, czyli właśnie personelu medycznego. Ważną rolę odegrała w niej kancelaria RKKW. Jej pracownicy w ciągu kilku dni nawiązali kontakt ze wszystkimi szpitalami, które miały przyjmować pacjentów zarażonych koronawirusem. Bardzo szybko okazało się, że potrzeby znacznie przewyższają obecne zaopatrzenie szpitali. Następnym krokiem było łączenie jednostek medycznych z przedsiębiorcami chcącymi zaoferować im swoją pomoc. Część przedsiębiorców decydowała się na wsparcie finansowe. Inni natomiast wspierali szpitale, kupując produkty z listy zapotrzebowania oraz darowując danej jednostce określone produkty, głównie środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, fartuchy, płyny do dezynfekcji). Wielu przedsiębiorców dokonało darowizny zaawansowanego sprzętu medycznego, np. respiratorów, łóżek intensywnej terapii, aparatów USG i EKG. Prawnicy z RKKW zapewnili darmowe wsparcie prawne i organizacyjne tej akcji, a od siebie kupili i podarowali warszawskiemu szpitalowi MSWiA respirator.

Sukcesem na linii między producentem leków a resortem zdrowia może się pochwalić Dentons. Gdy epidemia koronawirusa dotarła do Polski, w wyniku ministerialnego rozporządzenia zakazującego wywozu za granicę wielu wyrobów medycznych funkcjonowanie globalnego zakładu produkcyjnego zostało sparaliżowane praktycznie z dnia na dzień. Dzięki działaniom zespołu prawa farmaceutycznego Dentons w trzy dni minister zmienił obwieszczenie, wycofał produkt klienta z listy antywywozowej i uznał go za „kluczowego producenta”, którego nie można zamknąć.

Na froncie podatkowym...

Zespół kancelarii Ożóg Tomczykowski walczył na froncie przepisów podatkowych. Przygotowana propozycja umożliwiła przedsiębiorcom neutralne (bez niepotrzebnego VAT, akcyzy czy przychodu) przekazywanie najpotrzebniejszych towarów i sprzętu szpitalom i innym potrzebującym instytucjom. Tak zmieniony projekt ustawy nowelizującej tarczę antykryzysową uwzględnił zaproponowane przez kancelarię propozycje w kwestii odliczania darowizn.

W kształcie przepisów karnych tarczy antykryzysowej 2.0 swój udział ma kancelaria Pietrzak & Sidor, której prawnicy przygotowali poprawki dla Klubu Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o to, by sąd mógł nakazać opuszczenie lokalu przez sprawcę przemocy domowej, i wyegzekwowanie tego nakazu drogą egzekucji komorniczej

Efektem akcji było zawiązanie fundacji „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Aktywny udział bierze w niej też kancelaria Ożóg Tomczykowski, która została pierwszym, honorowym darczyńcą Fundacji, przekazując na jej rzecz kwotę kilkudziesięciu tys. zł. Prawnicy tej kancelarii przygotowali też koncepcję nowelizacji przepisów podatkowych, pozwalających na neutralne podatkowo przekazywanie najpotrzebniejszych towarów szpitalom. Wszystko pro bono, już od ponad trzech miesięcy sztab akcji spotyka się wieczorami online, by omówić najważniejsze sprawy.

Kancelaria Greenberg Traurig pro bono uczestniczyła w zakupie 200 tysięcy testów na koronawirusa dla Polski w ramach Programu GT Covid-19, doradzając Zygmuntowi Solorzowi, założycielowi i głównemu udziałowcowi Grupy Polsat, w negocjacjach i zakupie tych testów. Używają go wszystkie laboratoria wykonujące badania dla Ministerstwa Zdrowia. Na testy wydano 16 mln zł. Wraz z nimi zakupiono 8 zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji wraz z testami genetycznymi i wszystkimi materiałami do przeprowadzenia 200 tysięcy testów. Wszystko przekazano Ministerstwu Zdrowia.

Respirator kupiony przez kancelarię LSW trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Placówka była w bardzo trudnej sytuacji – wielu lekarzy zostało zarażonych koronawirusem, wciąż pozostając przy łóżkach pacjentów.

Kancelaria Ernst & Young Law wsparła Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym – najpierw zbiórką pieniędzy wśród prawników, a potem angażując centralę EY, która zwielokrotniła początkową kwotę. Z kolei kancelaria Kubas Kos Gałkowski wsparła finansowo Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Za zebrane pieniądze kupiono zestawy do wspomagania oddechu, których dotąd szpital ten nie posiadał.

Prawnicy z różnych kancelarii wspierali też akcję #TaxiDlaZdrowia, w ramach której – dzięki specjalnej aplikacji – medycy i laboranci mogą codziennie przemieszczać się do pracy, korzystając z bezpłatnego przejazdu taksówką.

Darowizn dla rozlicznych szpitali ze strony wielu różnych kancelarii było więcej. Wszystkie mogą być uznane jako realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu. Ale przede wszystkim prawnicy wykazywali się w dziedzinie, w której są najlepsi: świadczyli pomoc, udzielając porad prawnych reprezentantom służby zdrowia i formułując ekspertyzy na aktualne tematy związane z problemami tej grupy zawodowej.

.Adwokaci dla medyków

Wiele kancelarii, w tym i niektóre wyróżnione, brało udział w akcji #Adwokaci dla medyków, zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Wszystko zaczęło się od zgłaszanych przez medyków wątpliwości co do ich uprawnień i obowiązków w związku z epidemią. Były to teleporady i e-porady, zupełnie jak porady medyczne w dobie Covid-19.

Wytyczne prawne do udzielania teleporad lekarskich opracowali zaś pro bono prawnicy z DZP wraz z czołowymi krajowymi ekspertami z zakresu e-zdrowia. Ich materiały uzyskały patronat m.in. ministra zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz rzecznika praw pacjenta i służą lekarzom.

 

Wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii