Najbardziej wpłynęli na tworzone prawo

Kapituła doceniła tych, po których pozostanie ślad w przepisach rządowych, jak i uchwalonych przez parlament lub samorządy lokalne.

Wojciech Tumidalski

Kancelarie Allen & Overy oraz Linklaters doceniliśmy za doradzanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju w związku z powierzeniem mu realizacji rządowych programów tarcz antykryzysowych i reprezentowanie PFR wobec Skarbu Państwa – także na etapie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską.

Uznanie kapituły zdobyła także kancelaria DLA Piper, której sugestie uwzględnił rzecznik praw obywatelskich w uwagach do tarcz antykryzysowych. Opiniowali też pisma organizacji pracodawców do rządu wnoszących o rozszerzenie wsparcia dla podmiotów i branż pominiętych przez tarcze.

Wspólnie z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców prawnicy z kancelarii Dubois i Wspólnicy pomagali przygotować poprawki do nowelizacji specustawy covidowej na rzecz branży turystycznej. Rzecznika MŚP wspierała też kancelaria Mariański Group. Największym sukcesem była zmiana projektu rządowego zwolnienia ze składek ZUS. W tej sprawie rząd złożył autopoprawkę do tarczy 1.0.

W pracach nad tworzeniem specustawy covidowej i tarczy antykryzysowej (głównie wprowadzanych tą drogą zmian w Kodeksie spółek handlowych) uczestniczyli też prawnicy z kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

Za udział w grupie roboczej pracującej nad uściśleniem i wytycznymi do raportowania schematów podatkowych kapituła wyróżniła kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a kancelarię Żyglicka i Wspólnicy uhonorowaliśmy za aktywność mec. Izabelli Żyglickiej jako rzecznika praw przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

Zaangażowanie w tworzenie legislacyjnych rozwiązań antykryzysowych