Tarcza antykryzysowa: prawnicy z odsieczą

Miarą skuteczności prawnika jest efekt jego pracy w postaci zmiany treści lub znaczenia przepisu. W tej dziedzinie kancelarie mają się czym pochwalić.

Wojciech Tumidalski

Kategoria „Zaangażowanie w tworzenie legislacyjnych rozwiązań antykryzysowych” okazała się najbardziej elitarna. Kapituła przyznała tu 12 równorzędnych wyróżnień. Było o nie najtrudniej, bo grupa prawników mających realny wpływ na decyzje zapadające z udziałem czynnika politycznego siłą rzeczy nie może być duża. Nie wszystko też zależy od prawnika – to klient przychodzi ze sprawą, a rzeczą jurysty jest jak najlepiej mu doradzić. A jednak kancelarie uczestniczące w rankingu miały się czym pochwalić, choć oczywiście zakres ich działalności wyznaczało zlecenie klienta. Jednym wystarczyło przygotowanie pisma do ministerstwa, w którym wskazano problemy przedsiębiorcy, wynikłe np. z niewłaściwej praktyki stosowania tarczy antykryzysowej. A w innych klient oczekiwał, że kancelaria wesprze go w staraniach o odpowiednie ukształtowanie prawa, nad którym pracowały władze. Wielu zaangażowało się też w opracowanie propozycji zmian legislacyjnych, jakie przygotowywały dla strony rządowej rozliczne organizacje przedsiębiorców.

Wygrali duzi i mali

Na rzecz jednego z głównych graczy, Polskiego Funduszu Rozwoju SA, działała kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich. Doradzała w związku z powierzeniem PFR realizacji tarcz antykryzysowych i reprezentowała PFR wobec Skarbu Państwa. Przygotowano i negocjowano dokumentację ws. realizacji współpracy o łącznej wartości – bezprecedensowej w polskiej gospodarce – ponad 100 mld zł. Doradztwo tej kancelarii dotyczyło też wdrażania głównego programu tarczy antykryzysowej adresowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, o wartości 75 mld zł.

Sukcesem na linii między producentem leków a resortem zdrowia może się pochwalić Dentons. Gdy epidemia koronawirusa dotarła do Polski, w wyniku ministerialnego rozporządzenia zakazującego wywozu za granicę wielu wyrobów medycznych funkcjonowanie globalnego zakładu produkcyjnego zostało sparaliżowane praktycznie z dnia na dzień. Dzięki działaniom zespołu prawa farmaceutycznego Dentons w trzy dni minister zmienił obwieszczenie, wycofał produkt klienta z listy antywywozowej i uznał go za „kluczowego producenta”, którego nie można zamknąć.

Na froncie podatkowym...

Zespół kancelarii Ożóg Tomczykowski walczył na froncie przepisów podatkowych. Przygotowana propozycja umożliwiła przedsiębiorcom neutralne (bez niepotrzebnego VAT, akcyzy czy przychodu) przekazywanie najpotrzebniejszych towarów i sprzętu szpitalom i innym potrzebującym instytucjom. Tak zmieniony projekt ustawy nowelizującej tarczę antykryzysową uwzględnił zaproponowane przez kancelarię propozycje w kwestii odliczania darowizn.

W kształcie przepisów karnych tarczy antykryzysowej 2.0 swój udział ma kancelaria Pietrzak & Sidor, której prawnicy przygotowali poprawki dla Klubu Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o to, by sąd mógł nakazać opuszczenie lokalu przez sprawcę przemocy domowej, i wyegzekwowanie tego nakazu drogą egzekucji komorniczej.

Prawnicy z RKKW Kwaśnicki, Wróbel&Partnerzy współtworzyli nowelę tarczy antykryzysowej zmieniającą kodeks spółek handlowych by móc zdalnie odbywać posiedzenia zarządów i rad nadzorczych. Zespół kancelarii Tatara i Współpracownicy opracował zaś założenia do zmian prawa restrukturyzacyjnego, by ulepszyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Propozycje trafiły do rządu, a wiele postulatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych znalazło się w projekcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, autorstwa resortu sprawiedliwości. A nad nowelizacją ustawy z 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, doradzając grupie roboczej Związku Banków Polskich, pracowali prawnicy ze Squire Patton Boggs. Chodziło o to, by po epidemii przez pewien czas mogła funkcjonować szybka ścieżka restrukturyzacji. Do podniesienia limitu płatności zbliżeniowych do 100 zł przyczyniła się kancelaria Kochański & Partners, której prawnik brał udział w specgrupie roboczej przy ZBP. Postulaty wsparcia firm w obliczu pandemii wypracowywała – w ramach inicjatywy izb z International Group of Chambers of Commerce – kancelaria Affre i Wspólnicy. Chodziło o zawieszenie wymagań z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach, która uprawniła prezesa UOKiK do prowadzenia postępowań przeciw przedsiębiorcom spóźniającym się z zapłatą.

PKPP Lewiatan mogła liczyć na wsparcie kancelarii SSW Pragmatic Solutions w kwestiach dotyczących przepisów o pracy zdalnej, procedurze administracyjnej oraz pomocy publicznej w tarczy antykryzysowej. Prawnicy przygotowali uzasadnienie postulatu, by świadczenia postojowe nie były udzielane jako pomoc de minimis – i dzięki temu nie były ograniczone do 200 tys. euro.

...i samorządowym

Prawnicy angażowali się też na rzecz samorządów lokalnych. Kancelarię Puchała Wróbel Krupa Polifke kapituła wyróżniła m.in. za przygotowanie na zlecenie Związku Miast Polskich projektu ustaw w sprawie zdalnej sesji rady gminy, tarczy antykryzysowej dla samorządu oraz projektów uchwał rad miast i gmin dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Kancelaria Rödl & Partner pisała do Ministerstwa Finansów i Kancelarii Premiera, sygnalizując problemy i proponując rozwiązania w kwestii przesunięcia terminów sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczenia i zapłaty CIT, działalności Poczty Polskiej oraz poboru podatku u źródła.

 

Zaangażowanie w tworzenie legislacyjnych rozwiązań antykryzysowych podczas epidemii