Bezpieczeństwo osobiste przede wszystkim

Praca zdalna i zaostrzone wymogi higieniczno-sanitarne to norma w pracy kancelarii. Kapituła wyróżniła tych, którzy zrobili coś więcej i szczególnie zadbali o swoich ludzi.

Wojciech Tumidalski

W kancelarii Clifford Chance zaoferowano pracownikom cotygodniowe bezpłatne testy. Aby poprawić dobrostan psychiczny ekipy, organizowano wirtualne spotkania (np. Christmas Party) i spotkania z lekarzami o profilaktyce zdrowotnej.

Deloitte Legal wyróżniono za uzbrojenie pracowników w środki ochronne oraz fotele, monitory i drukarki do pracy zdalnej. Umowę z dostawcą usług medycznych poszerzono o wizyty online, tele-wideo konsultacje z psychologiem i wirtualną przychodnię. Podobnie zrobiła inna wyróżniona kancelaria, Ernst & Young Law. Więcej było cyklicznych spotkań zespołu, co budowało poczucie wspólnoty i wzajemne wsparcia.

Kancelaria White & Case przekazała pracownikom wszelki sprzęt potrzebny do pracy zdalnej i wdrożyła procedury bezpieczeństwa. Dodatkowo wprowadziła program umożliwiający każdemu pracownikowi otrzymanie zwrotu wydatków na zakup sprzętu IT lub mebli do domu do równowartości 500 USD.

Na szczególne docenienie zasługują działania kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy. Już na początku pandemii szefostwo kancelarii obiecało, że koronawirus nie będzie powodem zwolnień ani obniżki płac – i słowa dotrzymali. Ze środków należnych wspólnikom stworzyli fundusz, na który co miesiąc odkładają 10 proc. przychodu. Ma to być gwarancją utrzymania stanowisk pracy nawet w razie dalszych spadków czy pogorszenia płynności kancelarii, gdy dotknięci kryzysem klienci nie płacą. Środki z zysku kancelarii z lat ubiegłych, za które miano zwiększyć powierzchnię biurową, przeznaczono na zatrudnienie nowego prawnika, aby wzmocnić zespół. Z końcem roku kancelaria wypłaciła wszystkim współpracownikom premie pieniężne. Miało to pokazać, jak doceniana jest ich praca. W całym 2020 r. prawnicy otrzymali więc premię dwukrotnie.

Wyróżnienia we wszystkich kategoriach "covidowych" przyznała kapituła redakcyjna w składzie: Wojciech Tumidalski (przewodniczący), Anna Wojda, Tomasz Pietryga, Marek Kobylański, Tomasz Sobiecki i Krzysztof A. Kowalczyk.

 

Wewnętrzna organizacja pracy kancelarii w czasie pandemii Covid-19, która godzi bezpieczeństwo pracowników ze sprawną obsługą klientów