Liczba obsługiwanych spółek giełdowych

Obecnie na GPW w Warszawie są notowane 422 spółki. Jak co roku sprawdzamy, które firmy mają najwięcej giełdowych klientów. Czołówka się nie zmieniła, ale na dalszych miejscach są przetasowania.