Ranking Firm Audytorskich Badających Spółki na GPW

Liczba audytorów badających sprawozdania spółek z GPW systematycznie spada. Prym nadal wiodą największe firmy, ale bardzo dobrze wypadają Grant Thornton, BDO, UHY ECA czy PKF Consult.