Najwięksi pracodawcy

Największe zatrudnienie dotyczy sektora Handlu detalicznego, zaraz z nim plasują się Usługi finansowe/informatyczne oraz Transport.