XXIII Lista 500

W tym roku obserwujemy też prawdziwy wysyp debiutantów, często pozornych, czyli takich, które były na Liście przez lata, ale nie pojawiły się w poprzedniej edycji. W sumie aż ponad 200 firm pojawia się po przynajmniej rocznej przerwie, co w wielu przypadkach było też efektem ich świadomej decyzji. Stąd trudno jest odnosić wprost skumulowane wyniki.