Wzrost przychodów

Średni wzrost przychodów 500 największych firm w Polsce to 7,9 proc., wiele sektorów miało dwucyfrowe wyniki.

Suma przychodów firm ujętych w zestawieniu wzrosła o 4,5 proc. i przekroczyła 1,6 bln zł. Dla 500 firm był to kolejny dobry rok. Choć gospodarka nieco zwalniała, to jednak można było mówić o prosperity.

Polska gospodarka według szacunków GUS urosła w 2019 r. o 4 proc., po 5,1 proc. w 2018 r. Takie dane oznaczają, że w ostatnim kwartale roku wzrost wyhamował do zaledwie 3,1 proc. Dobra wiadomość jest taka, że to wynik poniżej większości prognoz na bieżący rok.

Ten rok już zaczął się źle. Jak podał GUS, produkt krajowy brutto Polski, oczyszczony z wpływu czynników sezonowych, zmalał w I kwartale 2019 r. o 0,5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, w którym z kolei wzrósł o 0,2 proc. Opublikowane niedawno prognozy Komisji Europejskiej sugerują spadek PKB Polski w całym 2020 r. o 4,3 proc. KE założyła, że w I kwartale nasza gospodarka skurczyła się o 1 proc.