Wzrost wyników finansowych

Największe firmy są solą polskiej gospodarki. Kolejny raz po wynikach wynikach widać, że system gospodarczy jest w dobrej kondycji, szybko się rozwija i – co więcej – jest potencjał do dalszego wzrostu.

Wyniki finansowe firm obejmują 2017 r. – kolejny z wysokim tempem wzrostu gospodarczego. Według zrewidowanych danych GUS dynamika PKB wyniosła ostatecznie 4,6 proc., co jest zgodne z wcześniejszym szacunkiem, choć zmienione zostały wyniki niektórych kwartałów oraz wzrost inwestycji.

Po raz pierwszy od wielu lat wszystkie analizowane sektory średnio wykazują pozytywną dynamikę przychodów. Liderem są firmy budowlane, górnicze i medialne, które średnio rosły ponad 20 proc. Zwłaszcza górnictwo i budowlanka są zaskoczeniem, bo te sektory w ostatnich latach raczej dołowały.