Handel

W bieżącej edycji Listy 500 branżę handlu reprezentuje 41 firm, które odpowiadają za 14,5 proc. sumy przychodów. Pod względem tempa ich wzrostu handlowcy już nie błyszczą. W tym przypadku w 2016 r. przychody wzrosły średnio o 7,5 proc. przy średniej dla całego rankingu ponad 8 proc.