Paliwa

Dobry rok i dobre perspektywy. Dla zdecydowanej większości firm działających na rynku paliw płynnych w Polsce ubiegły rok był udany. Widać to przede wszystkim po uzyskiwanych przez nie zyskach. Spośród spółek z branży, które ujawniły nam wynik netto, we wszystkich został on poprawiony i we wszystkich był na plusie. Wiele przedsiębiorstw zwiększyło też przychody, mimo że – ze względu na stosunkowo niskie ceny paliwa na rynku, będące z kolei następstwem spadku kursu ropy naftowej – nie było to łatwe.