Banki

Z analizy Listy 500 widać, że rok 2016 dla polskiego sektora bankowego nie był najgorszy, mimo że codzienną pracę bankowców angażowały trzy wydarzenia: wprowadzenie podatku od aktywów, znalezienie rozwiązania problemu walutowych kredytów mieszkaniowych oraz fuzje i przejęcia.