Eksport

Tegoroczny polski eksport może sięgnąć 190 mld euro – szacuje BZ WBK. W roku ubiegłym sprzedaliśmy towary i usługi za prawie 180 mld euro, a zdecydowana większość tej kwoty przypadła na Unię Europejską. Całkiem dobrze poradziły sobie największe przedsiębiorstwa obecne na Liście 500. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wykazuje około 200 z nich. Ich łączny eksport sięgnął 190 mln zł. Te same firmy rok wcześniej sprzedały za granicą towary warte niemal 7 mld zł mniej. Warto przy tym zauważyć, że część dużych firm nie podzieliła się informacjami o ubiegłorocznym eksporcie, podczas gdy rok wcześniej takie dane były dostępne. Biorąc pod uwagę skalę działalności tych przedsiębiorstw, można śmiało założyć, że ubiegłoroczny łączny eksport firm z Listy 500 grubo przekroczył poziom 200 mld zł.