Wzrost przychodów

Firmy obecne na Liście 500 odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Wypracowują ponad połowę przychodów i zysków sektora średnich i dużych przedsiębiorstw.