Zysk netto

Przedsiębiorstwa zaraportowały, przeciętnie rzecz biorąc, znacznie korzystniejsze niż przed rokiem wyniki finansowe brutto i netto. Spowodowane to było przede wszystkim dużo szybszym wzrostem przychodów niż kosztów ich uzyskania, co można wyczytać w najświeższej statystyce GUS.