Zysk netto

Spośród 25 firm na czele listy tylko dwie przynosiły stratę netto, w porównaniu z siedmioma rok wcześniej. W 17 przypadkach rentowność poprawiła się w stosunku do poprzedniego roku.