Eksport

Wielkie firmy decydują o koniunkturze gospodarczej i realizujà przygniatającą część eksportu, wypracowują większość zysków, dostarczają większość podatków od przedsiębiorstw.