Lista 2000 - dane za 2020 rok w tys. zł

W 2020 roku firmy z listy wypracowały przychody z eksportu przekraczające 661 mld zł, były one o blisko 2 proc. niższe niż w 2019 r.