Udział branż w ogólnych przychodach, w proc.

Na poziomie generowanych zysków widać, że był to nietypowy rok. Rentowność firm ujętych w zestawieniu wyniosła 2,65 proc., i przy rosnących mimo wszystko przychodach jednak o 2,5 proc. spadły zyski.