Zmiana wartości obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń, w proc

GPW jest na drugim miejscu wśród europejskich parkietów pod względem wzrostu płynności mierzonej wartością obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń.