Lista 2000 - dane za 2019 rok w tys. zł

Podobnie jak w poprzednich edycjach zestawienia pod względem liczbowym przodują firmy z udziałem kapitału prywatnego z Polski, ale jeśli chodzi o generowane obroty, prowadzą przedsiębiorstwa z zagranicy.