ftl Długosz Stolarski (dawniej FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni sp.p.)

Kancelaria prawna

Dane adresowe:

Moniuszki 6 2
31-513 Kraków (Kraków-Śródmieście)

KRS: 0001021813
NIP: 6751668227

Telefon: 123522225
Mail: biuro@ftl.pl
Web: https://ftl.pl

Skład właścicielski:

Konrad Stolarski
partner

Zbigniew Długosz
partner

Mateusz Franke
partner

O nas:

Zespół ftl tworzą specjaliści z zakresu prawa rynków finansowych, nowych technologii, e-commerce, ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, marketingu i reklamy oraz podatkowego. Nasi prawnicy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie dla wielu sektorów, w tym FinTech i handlu elektronicznego. Uczestniczyli oni w obsłudze licznych podmiotów oferujących innowacyjne usługi i produkty – m.in. z branży usług płatniczych, bankowej, pożyczkowej, ubezpieczeniowej, e-commerce, marketingu i reklamy oraz handlu detalicznego. Prawnicy ftl na swoim koncie mają dziesiątki skomplikowanych wdrożeń biznesowych i prawno-regulacyjnych, w tym udział w projektach o pionierskim charakterze. Brali oni również czynny udział w procesach legislacyjnych dotyczących aktów prawnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju innowacji finansowych, a także uczestniczyli w licznych inicjatywach branżowych, m.in. koordynowanych przez KNF, Związek Banków Polskich czy Ministerstwo Cyfryzacji.

Podstawowe dziedziny działalności, w których świadczona jest pomoc prawna
  • prawo finansowe
  • nowe technologie
  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • compliance
  • ochrona danych osobowych
  • prawo podatkowe
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo marketingu i reklamy, kryptowaluty/blockchain i NFT