299
(452)Pozycja w poprzednim
rankingu
Aforti Holding SA GK